ჩვენს შესახებ

შპს „ფარმ აქტივი“ არის უზბეკური კომპანიის „LIKENTERKAPS”- ის ოფიციალური და ექსკლუზიური წარმომადგენელი ამიერკავკასიაში 2017 წლიდან. ჩვენ შემოგვაქვს საქართველოს ბაზარზე 52 სხვადასხვა დასახელების ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი და მედიკამენტი, რომელიც მზადდება ევროპული სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი ტექნოლოგიური დანადგარების გამოყენებით.

ჩვენი მიზანია ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატების გაცილებით უფრო ფართო სპექტრის წარმოდგენა როგორც საქართველოს, ასევე სრულიად ამიერკავკასიის მასშტაბით, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენელისათვის

ჩვენს შესახებ

შპს „ფარმ აქტივი“ არის უზბეკური კომპანიის „LIKENTERKAPS”- ის ოფიციალური და ექსკლუზიური წარმომადგენელი ამიერკავკასიაში 2017 წლიდან. ჩვენ შემოგვაქვს საქართველოს ბაზარზე 52 სხვადასხვა დასახელების ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატი და მედიკამენტი, რომელიც მზადდება ევროპული სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი ტექნოლოგიური დანადგარების გამოყენებით.

ჩვენი მიზანია ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატების გაცილებით უფრო ფართო სპექტრის წარმოდგენა როგორც საქართველოს, ასევე სრულიად ამიერკავკასიის მასშტაბით, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენელისათვის

ჩვენი მიზანია

ჩვენი მიზანია  ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატების გაცილებით უფრო ფართო სპექტრის წარმოდგენა როგორც საქართველოს, ასევე სრულიად ამიერკავკასიის მასშტაბით. გვინდა ვუზრუნველყოთ მომხმარებლისთვის ეფექტური, უსაფრთხო და ხარისხიანი სამკურნალო საშუალებების მიწოდება, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი მოსახლეობის ყველა ფენის წარმომადგენელისთვის.

ჩვენი პროდუქციის მომხმარებლების რაოდენობა დღეის მდგომარეობით შეადგენს დაახლოებით 10.000 ადამიანს და ჩვენი მიზანია, რომ მაქსიმალურად გავზარდოთ მათი რაოდენობა.

ჩვენი მისია

ჩვენი მისიაა საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის და მათი კეთილდღეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

ჩვენ ვმუშაობთ, რომ მოვიძიოთ და შევინარჩუნოთ ლოიალური, ერთგული მომხმარებლი და დავაკმაყოფილოთ მათი მოთხოვნილებები უმაღლესი ხარისხის პროდუქციით ასევე დავნერგოთ საქართველოში ინოვაციური ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატების ახალი სპექტრი

  უმაღლესი ხარისხის სამედიცინო პროდუქციას

  შემოთავაზებული პროდუქციის თქვენს სააფთიაქო ქსელში განთავსებას

  განთავსებულ პროდუქციაზე მოთხოვნის შექმნას

  პროდუქციის მოკლე ვადებში რეალიზაციას

  დამატებითი შეკვეთის უმოკლეს დროში მოწოდებას

  თქვენთვის სასურველ პოზიციებზე დამატებით შეკვეთის მიღებას.

აღნიშნულ საქმიანობას ჩვენი კომპანია ეწევა  2017 წლიდან. 3 წლის განმავლობაში ჩვენ შევძელით შეგვექმნა ძლიერი გაყიდვების ჯგუფი რომელიც მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს შესაბამისი პროფილის ექიმებთან კონსულტაციებს და სისტემატიურ ვიზიტებს.  უტარებენ მათ ტრენინგებს შესაბამისი მიმართულებით, რომ პროდუქციის  სპეციფიკიდან გამომდინარე ექიმებმა ზედმიწევნით სწორად შეძლონ შეურჩიონ პაციენტს ზუსტი მკურნალობის კურსი, რომელიც მას ესაჭიროება.

სწორედ ასეთმა მიდგომამ მოგვცა საშუალება, მოგვეზიდა ჩვენი პროდუქციის მიმართ ლოიალურად განწყობილი ადამიანები.  მათი  ჯამური რაოდენობა დღეის მდგომარეობით  დაახლოებით 10,000 მომხმარებელია.  აღნიშნული კი გვაძლევს საშუალებას, რომ მუდმივ რეჟიმში შეიქმნას მოთხოვნა ჩვენს მიერ წარმოებულ პროდუქციაზე.